O programie

Celem programu jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by upamiętnić postać wielkiego, polskiego wynalazcy.

Jeden projekt może otrzymać do 100 000 zł dofinansowania!

poznaj szczegóły

zgłoszenia

W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz szkół publicznych i przedszkoli publicznych. Zgłaszane projekty powinny promować postać Ignacego Łukasiewicza i jego dokonania wśród społeczności.


Projekty mogą być zgłaszane w dwóch kategoriach, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:

Jury będzie wybierać zwycięskie projekty, zwracając uwagę na następujące kryteria:

potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności;
jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem);
zaangażowanie lokalnej społeczności;
atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grup odbiorców;
uzasadnienie jak projekt nawiązuje do obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają granty, będą mieli czas na realizację projektów od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w regulaminie programu.

czytaj regulamin

kontakt

Masz pytanie dotyczące programu Rozgrzewamy Polskie Serca? Sprawdź czy odpowiedzi na Twoje pytania znajdują się poniżej. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, skorzystaj z formularza kontaktowego, napisz e-mail lub zadzwoń.

Podmioty, które mogą wziąć udział w programie zostały wyszczególnione w regulaminie programu. Są to: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają) a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, szkoły publiczne oraz przedszkola publiczne. Organizator nie weryfikuje statusu Wnioskodawcy i nie udziela informacji w tym zakresie. Weryfikacja może nastąpić wyłącznie po wysłaniu wniosku na etapie oceny formalnej.
Projekty muszą być związane z postacią Ignacego Łukasiewicza lub jego życiem i wynalazkami. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, sztuka i spektakle, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. Organizator nie weryfikuje zgodności pomysłów Wnioskodawców i nie udziela informacji w tym zakresie. Weryfikacja może nastąpić wyłącznie po wysłaniu wniosku na etapie oceny merytorycznej.
Przed wysłaniem wniosku należy przygotować projekt. W formularzu należy podać następujące dane:
 1. Nazwa projektu
 2. Data rozpoczęcia realizacji projektu
 3. Data zakończenia projektu
 4. Adres (miejsce realizacji projektu)
 5. Czy organizacja otrzymała dofinansowania Fundacji PGNiG
 6. Wnioskowana kwota dofinansowania
 7. Kosztorys - zgodnie ze wzorem (pobierz wzór kosztorysu)
 8. Całkowity koszt projektu
 9. Pełen opis projektu (do 5 000 znaków ze spacjami)
 10. Skrócony opis projektu (do 600 znaków ze spacjami)
 11. Grafiki (zdjęcia i wizualizacje związane z projektem)
 12. Uzasadnienie: w jaki sposób projekt nawiązuje do obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza? (do 1000 znaków ze spacjami)
Wniosek można wysłać wyłącznie za pośrednictwem strony rozgrzewamypolskieserca.pl W tym celu należy zarejestrować konto oraz potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Następnie należy zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu pojawi się formularz zgłoszeniowy, składający się z kilku zakładek. Aby wysłać wniosek, należy wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich zakładkach.
Formularz rejestracji oraz możliwość wysyłania wniosków są aktywne do 31 marca 2022 r. do godziny 23:59:59. Liczy się moment przyjęcia wniosku przez system. Wnioski wysłane po tym terminie nie zostaną zarejestrowane przez system i nie będą rozpatrywane.
Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują:
a) materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
b) podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
c) promocję Projektu;
d) koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
e) wynagrodzenia dla specjalistów (nie zatrudnianych na stałe przez Wnioskodawcę), bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.
Potrzeba zatrudnienia koordynatora Projektu powinna zostać starannie uzasadniona, a wynagrodzenie koordynatorów nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Grantu. Inne wydatki niż wskazane powyżej nie mogą być finansowane ze środków przekazanych w ramach Grantu, w tym nie podlegają finansowaniu wydatki na:
a) bieżącą działalność organizacji, w tym koszty księgowe,
b) udzielanie pożyczek,
c) działania, które zostały już zrealizowane,
d) bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych,
e) zagraniczne wycieczki i wyjazdy,
f) kary, grzywny i odsetki karne,
g) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
h) podatek dochodowy od osób prawnych,
i) prowadzenie działalności gospodarczej,
j) zakup nieruchomości,
k) wydatki na remont nieruchomości lub jej części, chyba, że nieruchomość lub jej część będzie na stałe i wyłącznie wykorzystywana w celu realizacji Projektu, a Projekt ma charakter trwały.
Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania grantu, wypłaty oraz rozliczeń znajdują się w regulaminie dofinansowań
Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższego formularza, wyślij wiadomość e-mail lub zadzwoń pod numer:
+48 500 873 915 (telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00)
E-mail : kontakt@rozgrzewamypolskieserca.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych
Patronat honorowy:
Patronat medialny:
Organizator:

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w szczególności do celów poprawy Państwa doświadczenia jako użytkowników niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym oraz ich udostępnianie poprzez transmisję p artnerom operatora serwisu oraz mediom społecznościowym, w tym operatorowi serwisu Facebook. Mogą Państwo zmienić zasady lub uniemożliwić zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu. Akceptuję