O programie

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.
Na jeden projekt można otrzymać aż 40 000 zł dofinansowania!

poznaj szczegóły

Zgłoś projekt

W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji. Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie, w terminie do 31.07.2021 r.

Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:
od 5 do 10 tys. złotych
od 10 do 20 tys. złotych
od 20 do 40 tys. złotych

Całkowita Pula dofinansowań wynosi 1 000 000 zł.

Jury będzie wybierać spośród projektów, zwracając uwagę na następujące kryteria:

a) potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;
b) jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
c) zaangażowanie lokalnej społeczności;
d) atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12 miesięcy na realizację swojego projektu.

Najczęściej zadawane pytania

Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają) a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, szkoły publiczne, przedszkolapubliczne a także związki wyznaniowe i ich organizacje, o ile związek wyznaniowy ma uregulowany na podstawie ustawy lub umowy międzynarodowej status w Rzeczypospolitej Polskiej.
Projekty muszą być związane z lokalną kulturą, tradycją lub historią. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, spektakle i wystawy, literatura i publicystyka, produkcje filmowe, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci.
Projekt musi zostać zrealizowany w okresie od 15 października 2021 r. do 15 października 2022 r.
Organizator oceni Wnioski pod względem formalnym w oparciu o następujące kryteria:
 • a) terminowość złożenia Wniosku;
 • b) forma złożenia Wniosku oraz jego kompletność,
 • c) podmiot składający Wniosek
 • d) wymagane załączniki,
 • e) zgodność podanych danych z rzeczywistym stanem,
Wnioski, które spełniają kryteria formalne, zostaną przekazane Komisji Programowej do oceny merytorycznej. Pod uwagę będą brane, w szczególności poniższe kryteria:
 • a) potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;
 • b) jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
 • c) zaangażowanie lokalnej społeczności;
 • d) atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.
Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują:
 • a) materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
 • b) podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
 • c) promocję Projektu;
 • d) koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
 • e) wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.
Należy wypełnić wszystkie pola znajdujące się w formularzu na stronie. Zarejestruj się do programu aby wyświetlić formularz zgłoszeniowy.
Uczestnictwo w programie jest darmowe, organizator nie pobiera żadnych opłat od wnioskodawców.
Jako projekt należy rozumieć szczegółowy plan inicjatywy z zakresu oświaty, kultury lub sztuki wraz z kosztorysem i harmonogramem jego wykonania. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.
Gotowy projekt należy przesłać za pomocą formularza na stronie internetowej do 31 lipca 2021 r.
W terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu.

Kontakt

Masz pytanie dotyczące programu Rozgrzewamy Polskie Serca?
Skontaktuj się z nami, korzystając z poniższego formularza lub zadzwoń

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja PGNiG S.A. im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą w Warszawie (ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224, Warszawa). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu i obsługi Państwa zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w szczególności do celów poprawy Państwa doświadczenia jako użytkowników niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym oraz ich udostępnianie poprzez transmisję p artnerom operatora serwisu oraz mediom społecznościowym, w tym operatorowi serwisu Facebook. Mogą Państwo zmienić zasady lub uniemożliwić zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu. Akceptuję