DEPORTACJE POLAKÓW NA TERENY ZSRR [INFOGRAFIKA]

DEPORTACJE POLAKÓW NA TERENY ZSRR [INFOGRAFIKA]

W nocy z 12 na 13 kwietnia 1940 r. władze sowieckie przeprowadziły drugą masową deportację ludności polskiej w głąb ZSRS; wg NKWD wywieziono łącznie około 61 tys. osób, głównie do Kazachstanu; ofiarami deportacji były rodziny rozstrzeliwanych w tym samym czasie jeńców...

Shape 10

MATERIAŁY WIDEO

Shape 10

Shape 10

FUNDACJA PGNiG

Shape 10


jest głównym sponsorem

FILMU „HISTORIA ROJA”

Fascynujący dramat wojenny w reżyserii Jerzego Zalewskiego. Opowieść o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu, ps. „Rój”, młodym działaczu antykomunistycznego podziemia.


do-rzeczy

w-sieci