WYNIKI PROGRAMU

Komisja programowa wybrała laureatów programu Rozgrzewamy Polskie Serca. Poniżej znajdziesz listę nagrodzonych projektów i organizacji, które zostały beneficjentami programu. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy laureatom!

Nazwa podmiotu
Kategoria dofinansowania
Nazwa projektu
Województwo
Szczegóły
MIEJSKO-POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JÓZEFA LOMPY Mały grant "Jak Ignacy Łukasiewicz zastał Polskę w ciemności potrzasku, a zostawił w nafty blasku" śląskie 1
Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza w Strachocinie Mały grant Strachockie serca Łukasiewiczem rozgrzane podkarpackie 2
Makowskie Centrum Kultury Mały grant ,,O Ignacym wiem wszystko" łódzkie 3
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Tokarni Mały grant Drogą Ignacego Łukasiewicza świętokrzyskie 4
Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 w Gliwicach Mały grant Chcę wiedzieć więcej o Ignacym Łukasiewiczu śląskie 5
Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach Mały grant Ignacy i tajemnica lampy naftowej śląskie 6
Zespół Szkół nr 1 w Liskowie Mały grant „Od czarnego złota po blask lampy naftowej - naukowa podróż śladami wynalazcy, patrioty i społecznika Ignacego Łukasiewicza”. wielkopolskie 7
Centrum Kultury Victoria w Gliwicach Mały grant Komiksowy Łukasiewicz śląskie 8
Ośrodek Kultury w Sejnach Mały grant Światło dla świata podlaskie 9
Stowarzyszenie Sursum Corda Mały grant Festiwal Nauki pod patronatem Ignacego Łukasiewicza małopolskie 10
Biblioteka Publiczna im. Heliodora Święcickiego w Śremie Mały grant Letnia Akademia Pana Ignacego A-TO-MY wielkopolskie 11
Lokalne Centrum Nauki Metalowe Inspiracje Mały grant Z Pasją po Naukę - obchody Roku I. Łukasiewicza zachodniopomorskie 12
STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-OŚWIATOWE "SENS" Mały grant EKSPERYMENTATORIUM IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA zachodniopomorskie 13
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Duży grant Mural Ignacego Łukasiewicza podkarpackie 14
Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne "Źródła Karpat" Mały grant Bieszczadzkie i Pogórzańskie ślady działalności Ignacego Łukasiewicza podkarpackie 15
Stowarzyszenie Przyjazna Gmina Wielichowo Mały grant ROZPALAMY SERCA - ROZŚWIETLAMY UMYSŁY wielkopolskie 16
Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach Mały grant "Taki był Ignacy..." małopolskie 17
Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu Mały grant Poznaj Ignacego podkarpackie 18
Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie Mały grant Jasne! lubelskie 19
Stowarzyszenie Przyjazna Dłoń w Stalowej Woli Mały grant Kreatywny jak Łukasiewicz podkarpackie 20
Stowarzyszenie "Szkoła na sześć" Mały grant „Drugiego takiego nauka ze świecą może szukać – Ignacy Łukasiewicz odkrywca i filantrop” warmińsko-mazurskie 21
Fundacja Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera Duży grant Zmieniaj świat z Ignacym wielkopolskie 22
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy Mały grant „Oleum petroleum - Świet(l)na przyszłość za sprawą Ignacego Łukasiewicza” podkarpackie 23
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie Duży grant Skarby nie chodzą piechotą – opowieść muzyczna o Ignacym Łukasiewiczu podkarpackie 24
FUNDACJA SEMPRE INSIEME Mały grant ORSZAK DZIEJÓW 2022 „W blasku historii” mazowieckie 25
HRUBIESZOWSKI DOM KULTURY Mały grant ROZŚWIETLAMY HRUBIESZOWSKIE UMYSŁY - ROK ŁUKASIEWICZA lubelskie 26
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle Mały grant Wakacje z Łukasiewiczem podkarpackie 27
Fundacja Aktywny Mińsk Mazowiecki Mały grant Płomień Łukasiewicza mazowieckie 28
Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej Duży grant Łukasiewicz – iskra rozpalająca zamiłowanie do lokalnej ojczyzny. podkarpackie 29
Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach Mały grant Wydobyć z ciemności łódzkie 30
Dom Kultury w Pysznicy Mały grant "Miesiąc z Łukasiewiczem" podkarpackie 31
Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem Mały grant ROK IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W GMINIE PRZASNYSZ mazowieckie 32
Stowarzyszenie Ognisk Muzycznych Mały grant "W Dworze w świetle lampy Ignacego Łukasiewicza" śląskie 33
1

O programie

Celem programu jest wspieranie inicjatyw związanych z Rokiem Ignacego Łukasiewicza. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, by upamiętnić postać wielkiego, polskiego wynalazcy.

poznaj szczegóły

zgłoszenia

Okres przyjmowania zgłoszeń zakończył się. Wyniki programu znajdują się powyżej na stronie.

Program skierowany jest do: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz szkół publicznych i przedszkoli publicznych. Zgłaszane projekty powinny promować postać Ignacego Łukasiewicza i jego dokonania wśród społeczności.


Wybrane projekty otrzymają dofinansowania w dwóch kategoriach:

Komisja programowa wybrała zwycięskie projekty, zwracając uwagę na następujące kryteria:

potrzeba realizacji projektu dla określonej społeczności;
jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie projektem);
zaangażowanie lokalnej społeczności;
atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grup odbiorców;
uzasadnienie jak projekt nawiązuje do obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza.

Wnioskodawcy, którzy otrzymają granty, będą mieli czas na realizację projektów od 1 czerwca do 31 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się w regulaminie programu.

czytaj regulamin

kontakt

Masz pytanie dotyczące programu Rozgrzewamy Polskie Serca? Sprawdź czy odpowiedzi na Twoje pytania znajdują się poniżej. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi, skorzystaj z formularza kontaktowego, napisz e-mail lub zadzwoń.

Podmioty, które mogą wziąć udział w programie zostały wyszczególnione w regulaminie programu. Są to: organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty, które nie są organami administracji publicznej lub im nie podlegają) a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, szkoły publiczne oraz przedszkola publiczne. Organizator nie weryfikuje statusu Wnioskodawcy i nie udziela informacji w tym zakresie. Weryfikacja może nastąpić wyłącznie po wysłaniu wniosku na etapie oceny formalnej.
Projekty muszą być związane z postacią Ignacego Łukasiewicza lub jego życiem i wynalazkami. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny. Przykładami takich inicjatyw mogą być: wydarzenia kulturalne, sztuka i spektakle, nauka, edukacja i oświata, upamiętnianie wydarzeń i miejsc historycznych oraz renowacja miejsc pamięci. Organizator nie weryfikuje zgodności pomysłów Wnioskodawców i nie udziela informacji w tym zakresie. Weryfikacja może nastąpić wyłącznie po wysłaniu wniosku na etapie oceny merytorycznej.
Przed wysłaniem wniosku należy przygotować projekt. W formularzu należy podać następujące dane:
 1. Nazwa projektu
 2. Data rozpoczęcia realizacji projektu
 3. Data zakończenia projektu
 4. Adres (miejsce realizacji projektu)
 5. Czy organizacja otrzymała dofinansowania Fundacji PGNiG
 6. Wnioskowana kwota dofinansowania
 7. Kosztorys - zgodnie ze wzorem (pobierz wzór kosztorysu)
 8. Całkowity koszt projektu
 9. Pełen opis projektu (do 5 000 znaków ze spacjami)
 10. Skrócony opis projektu (do 600 znaków ze spacjami)
 11. Grafiki (zdjęcia i wizualizacje związane z projektem)
 12. Uzasadnienie: w jaki sposób projekt nawiązuje do obchodów Roku Ignacego Łukasiewicza? (do 1000 znaków ze spacjami)
Wniosek można wysłać wyłącznie za pośrednictwem strony rozgrzewamypolskieserca.pl W tym celu należy zarejestrować konto oraz potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny otrzymany w wiadomości email. Następnie należy zalogować się na swoje konto. Po zalogowaniu pojawi się formularz zgłoszeniowy, składający się z kilku zakładek. Aby wysłać wniosek, należy wypełnić wszystkie wymagane pola we wszystkich zakładkach.
Formularz rejestracji oraz możliwość wysyłania wniosków są aktywne do 31 marca 2022 r. do godziny 23:59:59. Liczy się moment przyjęcia wniosku przez system. Wnioski wysłane po tym terminie nie zostaną zarejestrowane przez system i nie będą rozpatrywane.
Wydatki, które finansowane mogą być z Grantu obejmują:
a) materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych;
b) podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów;
c) promocję Projektu;
d) koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem, w tym druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów;
e) wynagrodzenia dla specjalistów (nie zatrudnianych na stałe przez Wnioskodawcę), bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.
Potrzeba zatrudnienia koordynatora Projektu powinna zostać starannie uzasadniona, a wynagrodzenie koordynatorów nie może przekraczać 10% (dziesięciu procent) wartości Grantu. Inne wydatki niż wskazane powyżej nie mogą być finansowane ze środków przekazanych w ramach Grantu, w tym nie podlegają finansowaniu wydatki na:
a) bieżącą działalność organizacji, w tym koszty księgowe,
b) udzielanie pożyczek,
c) działania, które zostały już zrealizowane,
d) bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych,
e) zagraniczne wycieczki i wyjazdy,
f) kary, grzywny i odsetki karne,
g) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
h) podatek dochodowy od osób prawnych,
i) prowadzenie działalności gospodarczej,
j) zakup nieruchomości,
k) wydatki na remont nieruchomości lub jej części, chyba, że nieruchomość lub jej część będzie na stałe i wyłącznie wykorzystywana w celu realizacji Projektu, a Projekt ma charakter trwały.
Szczegółowe informacje na temat warunków przyznania grantu, wypłaty oraz rozliczeń znajdują się w regulaminie dofinansowań
Nie. Projekt, może być w całości finansowany z grantu.
Patronat honorowy:
Patronat medialny:
Organizator:

Pliki cookies

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w szczególności do celów poprawy Państwa doświadczenia jako użytkowników niniejszej strony internetowej. Korzystając z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym oraz ich udostępnianie poprzez transmisję p artnerom operatora serwisu oraz mediom społecznościowym, w tym operatorowi serwisu Facebook. Mogą Państwo zmienić zasady lub uniemożliwić zamieszczanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym poprzez zmianę ustawień w Państwa przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies znajdą Państwo w Regulaminie Serwisu. Akceptuję